SpStinet - vwpChiTiet

 

TP.HCM: Hoạt động khoa học và công nghệ gắn kết với hầu hết các ngành KT-XH của thành phố

Theo báo cáo của UBND TP.HCM về tình hình triển khai Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Luật Khoa học và Công nghệ, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) đã gắn kết với hầu hết các ngành kinh tế - xã hội (KT-XH) của Thành phố, có tác động quan trọng trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý, lấy doanh nghiệp làm trung tâm cho đổi mới công nghệ, ứng dụng và phát triển công nghệ làm đòn bẩy cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và từng bước phát triển nền kinh tế tri thức của Thành phố.

KH&CN của Thành phố trong những năm qua đã từng bước khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH, đã tạo ra nhiều sản phẩm KH&CN có tính đột phá trên nhiều lĩnh vực như: y tế, cơ khí chế tạo, năng lượng, môi trường, công nghệ thông tin, quản lý đô thị, chip vi điện tử, công nghệ nano, nông nghiệp công nghệ cao… Thành phốhuy động được tiềm năng KH&CN thông qua việc gắn kết giữa các tổ chức nghiên cứu với nhau, giữa các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp, giữa hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn.

Trong giai đoạn 2011 - 2014, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của hoạt động chuyên môn và KH&CN dẫn đầu trong 9 ngành dịch vụ, đạt 16,9% (gấp 3,3 lần so với giai đoạn 2006 – 2010) và chiếm tỉ trọng 5,5 % trong GDP. Sự khởi sắc của thị trường KH&CN đã góp phần tích cực cho quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng…

Nguồn: VP UBND TP.HCM

Các tin khác: