SpStinet - vwpChiTiet

 

TP.HCM ưu tiên hoạt động nghiên cứu có ứng dụng trực tiếp

Ngày 21/2, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức Hội nghị giới thiệu Chương trình Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2016 – 2020 của TP.HCM. Giai đoạn 2016 – 2020, TP.HCM xác định việc đầu tư cho KH&CN phải tập trung hơn; đồng thời ưu tiên những nghiên cứu trực tiếp giải quyết vấn đề cấp bách của thị trường và xã hội, thu hút đầu tư từ doanh nghiệp và xã hội.

Theo ông Phạm Văn Xu (Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN TP. HCM), giai đoạn 2016 – 2020 TP. HCM tập trung triển khai 4 chương trình gồm: Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN TP. HCM; Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; Chương trình Thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN TP. HCM; Kế hoạch Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở.
 

Ông Phạm Văn Xu giới thiệu Chương trình nghiên cứu khoa học,
phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN TP. HCM

Trong đó, mục tiêu của Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN TP. HCM là tăng tỷ lệ đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) được ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn lên 60%, phấn đấu có 5 sản phẩm trọng điểm mang thương hiệu Thành phố. Đồng thời, hình thành được tối thiểu 2 tổ chức KH&CN tiên tiến mang tầm quốc tế và 300 doanh nghiệp KH&CN,… Để đạt được mục tiêu này, Thành phố sẽ có những chương trình nghiên cứu mục tiêu, kế hoạch phát triển sản phẩm mục tiêu; hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, dự án khởi nghiệp, đào tạo nhân lực về KH&CN, hình thành các đơn vị thương mại hóa sản phẩm và khai thác tài sản trí tuệ,…

Cũng theo ông Xu, trước đó, giai đoạn 2011 – 2015, số đề tài NCKH của Thành phố có kết quả được ứng dụng trực tiếp chiếm 42%, số đề tài có kết quả được ứng dụng gián tiếp là 36%. Trong đó, có 1,9% số đề tài NCKH không được ứng dụng vào thực tiễn vì không có tính khả thi. Ngoài ra, việc đầu tư cho KH&CN giai đoạn này cũng khá dàn trải. TP.HCM có tất cả 19 chương trình thì đều đầu tư hết nên không tập trung, dẫn đến hiệu quả NCKH của các chương trình không cao. Sản phẩm từ NCKH chưa mang lại giá trị cao, thương mại hóa còn hạn chế, sự liên kết để tạo ra sản phẩm phục vụ khu vực công nghiệp còn yếu, tỷ lệ đồng đầu tư thấp (Nhà nước đầu tư 87 đồng, doanh nghiệp chỉ đầu tư 13 đồng).

Tại Hội nghị, Sở KH&CN TP. HCM cũng thông báo, Chương trình hỗ trợ nghiên cứu KH&CN không giới hạn các lĩnh vực nghiên cứu, nhưng tập trung ưu tiên các lĩnh vực: cơ khí và tự động hóa, điện – điện tử và công nghệ thông tin, hóa dược, công nghệ thực phẩm và công nghệ vật liệu, công nghệ sinh học, quản lý và phát triển đô thị. Trong đó, ưu tiên sản phẩm dịch vụ, giải pháp trực tiếp ứng dụng vào sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, có sự đồng đầu tư từ các nguồn khác. Kinh phí hỗ trợ tối đa là 1 tỷ đồng đối với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, KH&CN và tối đa 500 triệu đồng đối với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, không quá 2 tỷ đồng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Sở KH&CN tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/3/2017 và sẽ công bố kết quả xét duyệt vào 3 đợt trong năm (tháng 4, tháng 7 và tháng 10/2017).
Lam Vân

Các tin khác: