SpStinet - vwpChiTiet

 

TP.HCM hỗ trợ phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ theo mô hình tiên tiến

Chiều 04/04, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức buổi giới thiệu Chương trình phát triển tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) theo mô hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. Các tổ chức KH&CN có hoạt động nghiên cứu, ứng dụng phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, tài chính,… để đạt các tiêu chuẩn của một tổ chức tiên tiến.

Tổ chức KH&CN tiên tiến là một loại hình tổ chức nghiên cứu và phát triển được ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại; có khả năng triển khai các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ mang tính tiên phong; có khả năng quy tụ và bồi dưỡng cán bộ KH&CN trình độ cao trong môi trường trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu thuận lợi; thúc đẩy hoạt động sáng tạo, ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ KH&CN ở đẳng cấp quốc tế; đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của xã hội và góp phần vào việc phát triển tiềm lực KH&CN của quốc gia.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng (Phó trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN TP.HCM), chương trình sẽ hỗ trợ các tổ chức KH&CN trên địa bàn TP.HCM, có lĩnh vực hoạt động chính phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm (cơ khí chế tạo; điện tử - công nghệ thông tin; hóa chất, hóa dược – cao su nhựa; chế biến tinh lương thực, thực phẩm; công nghệ sinh học) và 7 chương trình đột phá của thành phố. Các tổ chức khi tham gia chương trình phải phải xây dựng kế hoạch phát triển đạt các tiêu chí cơ bản của tổ chức KH&CN tiên tiến theo Thông tư 38 của Bộ KH&CN.

Nội dung hỗ trợ của chương trình sẽ bao gồm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, thương mại hóa sản phẩm, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao, các hoạt động hội thảo, chuyển giao kết quả KH&CN,...); nâng cao năng lực quản lý của tổ chức KH&CN (hỗ trợ triển khai áp dụng các hệ thống, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo, quản trị tài sản trí tuệ,…); hỗ trợ tư vấn hồ sơ, đăng ký chứng nhận hoạt động KH&CN, doanh nghiệp KH&CN.
 

Buổi công bố chương trình có sự tham gia của nhiều đại diện tổ chức KH&CN tại TP.HCM. Ảnh: LV.
 
Theo ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM), thông qua chương trình này, Sở mong muốn hỗ trợ những tố chức nghiên cứu có trọng tâm, trọng điểm góp phần cho sự phát triển của thành phố, cũng như tạo liên kết, hợp tác giữa các trung tâm nghiên cứu, viện, trường, đồng thời đẩy mạnh các chương trình hợp tác quốc tế. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN do Sở quản lý.

Ngay sau buổi giới thiệu chương trình, Sở sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký (liên tục trong giai đoạn 2017 – 2020) và tổ chức xét chọn hồ sơ đăng ký, sau đó sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở và tổ chức đăng ký; thực hiện các hỗ trợ theo biên bản ghi nhớ hợp tác; nghiệm thu và đánh giá tổ chức theo tiêu chí mô hình tổ chức KH&CN tiên tiến.

Thông tin liên hệ tại: www.dost.hochiminhcity.gov.vn (mục nghiên cứu khoa học).
Điện thoại: 08.39325883. Email: quanlykhoahoc@tphcm.gov.vn.
Lam Vân

Các tin khác: