SpStinet - vwpChiTiet

 

TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo

Ngày 23/2, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức Hội thảo giới thiệu nội dung Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng suất chất lượng (NSCL) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) năm 2017. Các nội dung hỗ trợ sẽ được thiết kế đa dạng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của DN, tạo được sự tham gia hợp tác của cộng đồng, thời gian thực hiện liên tục trong năm.

Các nội dung hỗ trợ gồm: nâng cao năng lực về quản lý chất lượng, ĐMST, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ cho DN; tư vấn, hỗ trợ triển khai xây dựng, áp dụng tại DN về quản lý chất lượng, ĐMST, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ; xây dựng tài liệu đào tạo trực tuyến về NSCL, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ, ĐMST.

Bà Huỳnh Lưu Thanh Giang (Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ)  cho biết, năm 2017, Sở KH&CN TP.HCM sẽ tiến hành hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại 3.200 DN thuộc các loại hình khác nhau, ở các ngành, lĩnh vực trọng yếu như cơ khí, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa - nhựa - cao su, điện - điện tử - công nghệ thông tin, 2 ngành công nghiệp truyền thống là dệt may, da giày và các ngành dịch vụ trên địa bàn Thành phố. Nằm trong khuôn khổ chương trình, Sở cũng sẽ tổ chức tư vấn, hỗ trợ 600 DN triển khai, xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ về quản trị NSCL. Phương thức hỗ trợ có thể được thực hiện theo nhóm DN cùng ngành nghề, cùng địa bàn hoặc theo nhóm DN nhà nước.

Năm 2016, Sở KH&CN đã tổ chức đào tạo cho 1069 DN về ĐMST, quản trị tài sản trí tuệ, quản lý năng lượng sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của DN và NSCL. Trong đó, số DN của 4 ngành công nghiệp trọng điểm là 449; số DN trong các ngành khác là 620. Đối với hoạt động tư vấn nâng cao NSCL và quản trị tài sản trí tuệ cho DN, Sở đã tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng và đổi mới công nghệ cho 104 công ty, giúp tiết kiệm 28.831.000 kWh điện/năm, tương đương tiết kiệm chi phí năng lượng trên 56,931 tỷ đồng/năm,…
 

Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng trao đổi về những nội dung hỗ trợ của chương trình
 
Theo ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM), Chương trình được xây dựng với mục tiêu tiếp sức cho DN trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời áp dụng vào thực tiễn các hệ thống quản lý và quản trị NSCL, ĐMST, thông qua đó nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của DN. Điểm mới của giai đoạn này là các tổ chức tư vấn sẽ chủ động làm việc với các DN cần được hỗ trợ và gửi đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ DN đến Sở KH&CN. Căn cứ vào các đề xuất đó, Sở sẽ xem xét và hỗ trợ để đơn vị tư vấn tiến hành hỗ trợ DN nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và triển khai áp dụng hệ thống quản trị,… nhằm nâng cao năng suất lao động.

Song song với Chương trình này, hiện Sở KH&CN TP.HCM cũng đang triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy các hoạt động ứng dụng KHCN tại DN nhằm mục tiêu tăng năng suất lao động từ 5,6%  lên 6,5%, và chỉ số đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 36%.

Sở KH&CN sẽ tiếp nhận hồ sơ liên tục trong năm và đến trước ngày 30/11/2017.
Lam Vân

Các tin khác: