SpStinet - vwpChiTiet

 

Tp. Hồ Chí Minh - Tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về KH&CN cấp quận - huyện

Từ 28-30 tháng 09 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phối hợp với trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ ) tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cho gần 80 học viên là cán bộ phụ trách và chuyên viên chuyên trách khoa học và công nghệ tại các quận-huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Khai mạc lớp tập huấn, bà Trương Thuỳ Trang, phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng triển khai khoa học và công nghệ xuống cơ sở là nhiệm vụ mới và rất cần thiết. Lớp tập huấn lần này nhằm mục đích trang bị các kiến thức và kỹ năng nâng cao  nhằm giúp các cán bộ, chuyên viên phòng kinh tế/phòng công thương các quận/ huyện có thể nắm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn.

Khoá tập huấn bao gồm các chuyên đề: Vai trò của hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và chuyển giao công nghệ tổ chức thành lập và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ cấp cơ sở tổ chức triển khai và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào  sản xuất và đời sống ; xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm; thống kê các chỉ tiêu khoa học và công nghệ công tác thanh kiểm tra () và giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn quận huyện.

Đặc biệt, trong chương trình tập huấn, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tham quan thực địa 02 mô hình ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học đã được triển khai thành công và có hiệu quả tại  huyện Củ chi bao gồm: mô hình nuôi cấy và trồng thử nghiệm hoa lan tại HTX Hà Quang và mô hình sản xuất bánh tráng tại HTX Phú Hoà Đông.                               

OV (theo Sở KH&CN Tp.HCM)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả