SpStinet - vwpChiTiet

 

Bổ sung chi Gyrocheilos W.T.Wang (họ tai voi – Gesneriaceae) cho hệ thực vật Việt Nam

Áp dụng phương pháp nghiên cứu so sánh hình thái để phân loại các taxon, các mẫu vật họ Gesneriaceae của Việt Nam đã được so sánh với các mẫu vật chuẩn của Trung Quốc, tác giả Vũ Xuân Phương (Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật) đã bổ sung chi Bổ sung chi Gyrocheilos W.T.Wang (họ tai voi – Gesneriaceae) cho hệ thực vật Việt Nam.

Mẫu vật của loài này được thu tại các khu vực núi Tam Đảo thuộc địa phận 2 tỉnh giáp giới là Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Loài Gyrocheilos W.T.Wang gần với chi Didymocarpus (Trung Quốc) bởi đặc điểm nhị hữu của 2 chụm lại. Núm nhị nguyên nhưng khác bởi môi trên của tràng nguyên, còn ở Didymocarpus môi trên của tràng phân 2 thùy. Loại cỏ này sống nhiều năm trên đất hay bám trên đá, gần như không có thân. Hoa có cuống dài 5 – 15 mm, đài dài 3 – 4mm, 5 thùy xẻ sâu đến đáy hơi dính thành ống ngắn 1-2mm. Bao phấn dài 2,5mm đính lưng, nhị bất thụ 2 dài 0,8-0,9 mm, đính cách ống tràng 2,5mm. Triền tuyến mật dạng nhẫn. Bầu nhẵn, dài 5mm, vòi nhụy dài 5-6mm, núm nhụy nguyên, hình đầu. Quả nang dài 20-30mm, nhẵn khi chín mở bằng 2 van theo chiều dọc, không xoắn vặn. Hạt hình bầu dục thuôn dài 0,3 – 0,4mm không có phần phụ. Loài này thường nở hoa vào các tháng 4 -5, quả chín vào tháng 6-7. Chúng thường sống trong rừng núi đá, núi đất lẫn đá trên các vách núi, hốc đá, ven bờ suối, nơi ẩm và mát ở độ cao 600-900m so với mặt nước biển.
BH (Theo tạp chí sinh học, số1/08)


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả