SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng kết dự án Hỗ trợ kỹ thuật châu Âu cho Việt Nam giai đoạn 2

Nhằm tiếp tục giúp Việt Nam tăng cường năng lực trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, thử nghiệm và chất lượng, Ủy ban châu Âu (EU) đã hỗ trợ Bộ KH-CN thực hiện thành công dự án Hỗ trợ kỹ thuật châu Âu cho Việt Nam giai đoạn 2 (ETV2) với tên gọi “Tiêu chuẩn và đảm bảo chất lượng”.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, ETV2 đã giúp Việt Nam xây dựng và đồng bộ hóa khung pháp lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Trong đó, các chuyên gia EU đã đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Đo lường và các dự thảo văn bản dưới luật hài hòa với các bộ luật liên quan của EU và quốc tế; xây dựng cơ sở dữ liệu hàng rào kỹ thuật trong thương mại đáp ứng yêu cầu hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam.
Bên cạnh đó, EU còn tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về nâng cao kiến thức quản lý chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa, đồng thời cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Đo lường Việt Nam, các phòng thử nghiệm thực phẩm của các Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL.
LV (theo SGGP)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả