SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng kết Dự án ENABLE – chia sẻ hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ Việt Nam

Cùng với những bài học kinh nghiệm nội bộ rút ra trong quá trình thực hiện, thì phần kinh nghiệm phát triển tổ chức và kết nối các tổ chức phi chính phủ cũng được các đại biểu chia sẻ cụ thể tại Hội nghị Tổng kết Dự án ENABLE, diễn ra vào ngày 4/12/2009.

Nêu lên những suy nghĩ khi phát biểu khai mạc hội thảo, về Dự án ENABLE và mối quan hệ giữa Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với các đối tác quốc tế, trong đó có Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam, PGS-TS Hồ Uy Liêm – Quyền Chủ tịch Liên hiệp hội nhận định: Đây là một dự án thành công trên phương diện mối quan hệ và khả năng hợp tác theo phương pháp linh hoạt giữa VUSTA và CARE.

Mặc dù vẫn còn nhiều vướng mắc và khó khăn trong quá trình thực thi, nhưng xét chung, ENABLE từ đó đã luôn nỗ lực tạo nên một cơ chế cởi mở, thỏa thuận trên nguyên tắc phối hợp chung giữa VUSTA và CARE, nhằm đưa ra những cơ hội tốt nhất cho đối tượng hưởng lợi. Sau một thời gian cùng làm việc và phối hợp với Dự án ENABLE, nhiều tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các liên hiệp hội địa phương, một số tổ chức cộng đồng cũng như một bộ phận người nông dân nghèo đã có thay đổi nhất định theo chiều hướng có lợi. Sự thành công này đã được các đại biểu chia sẻ là những học viên của khóa tập huấn Phương pháp tập huấn tại hiện trường (FFS), Liên hiệp hội Thanh Hóa, Mạng lưới An sinh Nông thôn và phát triển bền vững (CSSD),…

Tham gia Hội nghị Tổng kết lần này, có 60 đại biểu đại diện đến từ VUSTA, CARE, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, mạng lưới, nhóm, liên hiệp hội các tỉnh và chuyên gia nhiều lĩnh vực.

Dự án Nâng cao Hiệu quả hợp tác và học hỏi của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam – ENABLE được thực hiện trong giai đoạn 3 năm từ năm 2007 đến 2009 nhằm đạt các mục tiêu: tăng cường cơ hội chia sẻ và tiếp cận thông tin, nâng cao năng lực trên mọi lĩnh vực, thúc đẩy hoạt động mạng lưới và vận động chính sách. Đối tượng hướng tới chính là các tổ chức phi chính phủ Việt Nam. Bằng việc nâng cao năng lực ở cấp độ cá nhân và cấp độ tổ chức cho đối tượng này, ENABLE kỳ vọng họ sẽ là đại diện tốt hơn cho công cuộc xóa đói giảm nghèo.
QT (theo VUSTA)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả