SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của europi với L. methionin.

Nhóm tác giả Nguyễn Trọng Uyển (Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN) và Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thủy (Khoa Hóa học, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên) đã tiến hành nghiên cứu, tổng hợp và xác định thành phần cấu tạo phức chất của europi với L. methionin, một aminoaxit không thay thế có trong cơ thể động vật và người.

Quá trình tổng hợp phức rắn của europi với L. methionin được tiến hành như sau: Hòa tan riêng rẽ 0,1 nmol Eu(NO3)3 với 0,35 nmol L. methionin trong 50ml hỗn hợp nước:etanol là 1:1, sau đó trộn với nhau và đun cách thủy ở nhiệt độ 50-600C, thỉnh thoảng thêm vào hỗn hợp một lượng etanol tuyệt đối. Khi xuất hiện váng trên bề mặt thì ngừng đun, để nguội, phức chất sẽ kết tinh.
Lọc rửa các tinh thể phức rắn nhiều lần bằng etanol tuyệt đối và bảo quản trong bình hút ẩm.
Phức rắn thu được là tinh thể có màu vàng nhạt, tan tốt trong nước, kém tan trong dung môi hữu cơ như etanol, axeton. Kết qủa nghiên cứu cho thấy, phức rắn của EU3+ với L. methionin đã được tổng hợp; bằng các phương pháp phân tích nguyên tố, phân tích nhiệt và quang phổ hồng ngoại cho phép kết luận phức rắn có thành phần là H3[Eu(Me)3(NO3)3]. Mỗi phân tử L. methionin chiếm hai vị trí phối trí liên kết với EU3+ được thức hiện qua nguyên tử nitơ ở nhóm amin (-NH2) và qua nguyên tử oxi của nhóm cacboxyl (-COOH). Phức chất không chứa nước.
HT (Theo Tạp Chí Hóa học T.45-5/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả