SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng hợp một số dẫn xuất Amit của 3α- hydroxy- lup- 20(29) – EN- 23, 28 với axit amin

Là đề tài do các tác giả Trần Văn Lộc, Trần Văn Sung (Viện Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) nghiên cứu thực hiện để tổng hợp các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học từ thực vật.

Lá chân chim thu được ở vùng Nghệ An được sấy khô, nghiền nhỏ, chiết bằng MeOH/H2O= 8/2, ở nhiệt độ 400C, cất các loại dung môi dưới áp suất giảm ở 400C, phần cặn còn lại được thủy phân bằng NaOH (10%) trong MeOH, đun hồi lưu trong 5 giờ, lọc và rửa kết tủa nhiều lần bằng H2O, CHCl3, sau đó sấy khô kết tủa và kết tinh lại 3 lần trong hệ CHCl3/ MeOH (1/1). Sản phẩm thu được là triecpendiaxit 3α- hydroxy- lup- 20(29) – EN- 23, 28 – dioic axit có độ tinh khiết là 98-99%. Các sản phẩm thu được được xác định cấu trúc hóa học bằng việc kết hợp các phương pháp phổ như: 1H- , 13C- NMR, phổ khối va chạm electron (EÍM), phổ hồng ngoại (FTIR) cũng như được điểm nóng chảy và độ quay cực.
Đóng góp quan trọng của đề tài là tổng hợp được 16 dẫn xuất của chất 3α- hydroxy- lup- 20(29) – EN- 23, 28 – dioic axit. Đây là hợp chất mới chưa có trong tài liệu.
BH (Theo Tạp Chí Hóa học, T45, T5/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả