SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng hợp đặc trưng vật liệu Aluminosilicat mao quản trung bình MSU-S có thành phần cấu trúc Zeolit trong môi trường kiềm.

Để tổng hợp các vật liệu mao quản trung bình (MQTB) có tính axít lớn độ bền thủy, nhiệt cao từ các nguồn khoáng tự nhiên, nhóm nghiên cứu gồm Phạm Minh Hảo, Tạ Ngọc Đôn, Hoàng Trọng Yêm (Khoa Công nghệ Hóa học, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) đã tiến hành nghiên cứu, tổng hợp đặc trưng vật liệu auminosilicat mao quản trung bình MSU-S có thành phần cấu trúc zeolit trong môi trường kiềm, sử dụng cao lanh làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.

Kết quả nghiên cứu đã tổng hợp thành công vật liệu MQTB MSU-S dạng hexagonal có thành mao quản chứa cấu trúc zeolit Y và vật liệu hỗn hợp của MQTB dạng hexagonal với tinh thể zeolit Y từ metacaolanh bằng phương pháp kết tinh hai bước trong môi trường kiềm với tác nhân tạo cấu trúc CTAB.
Các vật liệu được đặc trưng bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: XRD, BET, SEM,TEM, FTIR, DSC-TGA, TPD-NH3
Kết quả cấu trúc MQTB dạng hexagonal với kích thước mao quản tập trung ở 3,8 nm, chiều dày thành mao quản là 1 nm, bề mặt riêng (BET) SBET=720 ÷ 782 m2/g, thể tích mao quản Vpore=0,544 ÷ 0,569 cm3/g ), các vật liệu tổng hợp chứa các tâm axit mạnh và trung bình với độ bền nhiệt trên 7000C
HT (Theo Tạp Chí Hóa học, T.45-5/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả