SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng hợp chất nhũ hóa dạng amit từ dầu thực vật

Đề tài do các tác giả Vũ Thị Thu Hà, Lê Thái Sơn (Viện hóa học Công nghiệp) thực hiện nhằm tổng hợp chất nhũ hóa dạng amit từ dầu thực vật.

Ở nước ta hiện nay chất nhũ hóa trong nhũ gia công kim loại chủ yếu ở hai dạng: chất nhũ hóa trên cơ sở gốc rượu và chất nhũ hóa trên cơ sở gốc amit. Các nguyên liệu này thường được nhập ngoại với chất lượng không ổn định. Trong nước cũng có một vài cơ sở sản xuất các loại chất nhũ hóa trên nhưng chất lượng không cao. Trong hai loại chất nhũ hóa, chất nhũ hóa dạng amit đi từ dầu thực vật có khả năng phân tán tốt, HLB (cân bằng ưa nước - ưa dầu) yêu cầu gần bằng các dầu khoáng parafin và dầu biến thế do đó chỉ cần thêm một lượng nhỏ chất trợ nhũ là có thể thu được một hệ nhũ ổn định và tương hợp tốt. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát quá trình amit hóa dầu thực vật từ metyl este dầu dừa và monetanol amin với xúc tác kiềm từ đó tìm điều kiện tối ưu cho phản ứng tổng hợp amit.
Qua thực nghiệm đề tài đã tổng hợp được metyl este dầu dừa làm nguyên liệu tổng hợp amit. Khảo sát các điều kiện làm việc khác nhau của phản ứng, cho thấy: xúc tác CH3OK có độ chuyển hóa cao nhất đạt 90% sau 16 giờ. Nồng độ xúc tác tối ưu là 0,05 mol/mol metyl este. Cuối cùng, bằng phương pháp hồng ngoại và phổ khối đã chứng minh được sự có mặt của sản phẩm amit trong sản phẩm phản ứng.
BH (Tạp chí Hóa học & Ứng dụng, số 8/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả