SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng hợp cấu trúc và hoạt tính sinh học của một vài phức chất cis-đicloro (safrole)(amin) Platin(II)

Phức chất platin (II) – olefin là chất trung gian của nhiều quá trình tổng hợp hữu cơ trong công nghiệp như: oxi hóa olefin, reforming trong hóa dầu. Tuy nhiên phức chất này hầu như chưa được nghiên cứu. Các tác giả Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà (trường Đại học Sư phạm Hà Nội) thực hiện đề tài nhằm tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của một vài phức chất cis-đicloro(safrole)(amin) Platin(II)- viết tắt là Saf.

Các tác giả đã cho khoảng 1,5mmol dung dịch safrole vào dung dịch bão hòa của 1 mmol P2,P1,P3 (phức chất trans- [Pt (safrole)(amin thơm)Cl2] tương ứng. Để tổng hợp phức chất P4, P5, dung dịch phản ứng được khuấy ở 30 ÷ 400C và 15 ÷ 200C (đối với P6) trong khoảng 6 giờ. Lọc và thu kết tủa, rửa lại nhiều lần bằng dung dịch nước và rượu lạnh nhiều lần.
Như vậy, cấu trúc của các phức chất đã được xác định dựa vào kết quả phân tích hàm lượng Pt, C,H,N, phân tử khối, đo độ dẫn điện phân tử, phân tích phổ IR, Raman, phổ hấp thụ electron, phổ API MS và phổ (1)H NMR. Kết quả thử hoạt tính sinh học của 3 phức chất P4, P5 và P6 cho thấy, phức chất P4 kháng nấm men C.albicans và ức chế sự phát triển tế bào ung thư gan với hoạt tính mạnh, P5 kháng vi khuẩn E.coli và nấm mốc F. oxysporum, P6 ức chế cả 2 dòng tế bào ung thư gan và màng tim với hoạt tính khá mạnh.

BH (Theo tạp chí hóa học, số 6/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả