SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng hợp artesunat với xúc tác natri bicarbonat

Đề tài do 2 tác giả Đỗ Hữu Nghị và Nguyễn Văn Hân (trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nhằm tìm ra một chất xúc tác mới trong tổng hợp artesunat, góp phần hạ giá thành sản phẩm đồng thời giảm độc hại trong quá trình sản xuất.

Nghiên cứu tiến hành với dihydroartemisinin (DHA), các dung môi, hóa chất, bản mỏng silicagel tráng sãn, máy đo độ chảy, phân cực kế, hệ thống sắc ký lỏng…
Kết quả, nhóm tác giả đã tìm được một chất xúc tác mới cho phản ứng tổng hợp artesunat là natri bicarbonat. Xúc tác này dễ kiếm, rẻ tiền, không độc, có thể thay thế được xúc tác pyridin độc hại và gây ô nhiễm. Đến nay chưa thấy có tài liệu nào công bố dùng xúc tác này trong tổng hợp artesunat cũng như các dẫn chất ester của DHA.
LV (nguồn: TC Dược học, số 384/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả