SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng hợp anatat kích thước nano bằng phương pháp siêu âm hóa học

Đề tài do các tác giả Nguyễn Khoái, Đinh Quang Khiếu (đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế) và Hồ Sỹ Thắng (Đại học Sư phạm Đồng Tháp) thực hiện nhằm trình bày phương pháp điều chế TiO2 kích thước nano trong môi trường kiềm có sự hỗ trợ của sóng siêu âm.

Trong nghiên cứu, nhóm tác giả đã sử dụng các hóa chất như: TiO2, NaOH, HCl. Tiếp đó, đề tài tiến hành thực nghiệm: cho 1g bột TiO2 anatat vào 200ml dung dịch NaOH xM. Hỗn hợp huyền phù được khuấy liên tục bằng máy khuấy từ đồng thời được kích hoạt bằng sóng siêu âm trong 20 giờ. Sau đó huyền phù được pha loãng đến thể tích 1 lit, li tâm tách lấy kết tủa và rửa mẫu bằng dung dịch HCl 0,1M và nước cất cho đến khi nước lọc thu được môi trường trung tính và không còn ion Cl. Cuối cùng sấy mẫu ở 1000C trong 24 giờ và nung 4000C trong 15 phút.
Như vậy, TiO2 được thủy phân trong môi trường kiềm, nồng độ 5M có sự tăng cường của sóng siêu âm. Titania có dạng hình cầu với kích thước khoảng 70nm. Sản phẩm thu được có hoạt tính quang hóa cao. Ưu điểm của phương pháp này là điều kiện tổng hợp đơn giản, đi từ nguyên liệu rẻ tiền, sản phẩm có độ lặp lại cao, dễ sử dụng.
BH (Theo tạp chí Hóa học, số 1/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả