SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2011

Ngày 07/01/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo luờng Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2011. Tham dự hội nghị có: Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân, đại diện các Vụ, Đảng ủy, Công đoàn Bộ và các cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục TCĐLCL.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Vũ Văn Diện cho biết: Nhìn chung, trong năm 2010, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, được sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Bộ, Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất được giao. Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được triển khai có hiệu quả hơn, tổ chức tốt việc thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2010 đã được tích cực triển khai thực hiện, trong đó có một số kết quả nổi bật như sau: Trình Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Đo lường; Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" và Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm; Triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chất lượng áp dụng ISO 9001 trong cơ quan hành chính; Tổ chức thành công hoạt động Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2010; ...
Về phương hướng và nhiệm vụ năm 2011, Tổng cục sẽ tập trung vào những định hướng sau: Hoàn thiện Luật Đo lường trình Quốc hội thông qua, chấn chỉnh hoạt động quản lý đo lường; Triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg về Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020; Tiếp tục triển khai thực hiện áp dụng ISO vào các cơ quan hành chính theo Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn các Bộ ngành hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, hạn chế nhập siêu, trình ban hành và triển khai thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật của Bộ KH&CN; Trình ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc áp dụng hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn quốc tế khác; Bước đầu hình thành đội ngũ Kiểm soát viên Chất lượng; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục và hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, thừa nhận lẫn nhau; Trình ban hành và triển khai thực hiện Đề án Triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO ở Việt Nam (gọi tắt là Đề án TBT) giai đoạn 2011-2015; Tăng cường công tác quản lý các tổ chức đánh giá sự phù hợp; Hoàn thiện Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 của khối cơ quan Tổng cục, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ...
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Quân đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Tổng cục đã đạt được trong năm 2010. Thứ trưởng cũng lưu ý một số vấn đề mà Tổng cục cần chú trọng trong thời gian tới, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt ba Luật về TCĐLCL, xây dựng, hướng dẫn và phối hợp với các bộ ngành để đóng góp về các vấn đề còn nhiều bất cập, tuyên truyền về TCĐLCL cần phải có hệ thống và bài bản để xã hội ngày càng biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực này...
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ký Quyết định số 2072/QĐ-CTN ngày 30/11/2010 tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Nguyễn Hữu Thiện- nguyên Tổng cục trưởng, ông Hoàng Mạnh Tuấn- nguyên Phó Tổng cục trưởng; Huân chương Lao động hạng ba cho ông Nguyễn Trí Long, nguyên Phó Tổng cục trưởng; ông Văn Tình- nguyên Phó Cục trưởng Cục TCĐLCL và ông Nguyễn Ngọc Duyệt - nguyên Phó Cục trưởng Cục TCĐLCL (nay là Tổng cục TCĐLCL) đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

QA (Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả