SpStinet - vwpChiTiet

 

Tôn vinh 32 công trình khoa học đặc biệt xuất sắc

Ngày 18/2 tới, 32 công trình, cụm công trình xuất sắc sẽ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010.

Giáo sư Hà Minh Đức, tác giả cụm công trình Sự nghiệp văn học, báo chí Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn văn hóa, văn nghệ VN được đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN 2010.

Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của các nhà khoa học, tác giả của các công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ đặc biệt xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước.
Tại buổi trao đổi với báo chí ngày 14/2, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Chu Ngọc Anh cho biết, việc xét tặng giải thưởng này được tiến hành độc lập theo 3 cấp: cơ sở; Bộ, tỉnh, thành phố và cấp Nhà nước.
Ở cấp nhà nước sẽ có 2 bước xét duyệt là Hội đồng giải thưởng chuyên ngành (12 hội đồng) và Hội đồng giải thưởng cấp Nhà nước.
Sau khi nhận được 67 công trình có hồ sơ xét thưởng hợp lệ theo các lĩnh vực (khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học nông nghiệp và khoa học y dược), các hội đồng đã lựa chọn ra 32 công trình, cụm công trình xuất sắc. Trong đó, có 12 công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 20 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước.
Giáo sư Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng giải thưởng cấp Nhà nước cho hay, quá trình sàng lọc lựa chọn ra các công trình xuất sắc rất khắt khe, bảo đảm tính khách quan, đúng quy định để tìm ra những công trình phản ánh diện mạo nền khoa học của quốc gia.
Được biết, tác giả có cụm công trình, công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước sẽ được nhận Bằng chứng nhận của Chủ tịch nước kèm theo tiền thưởng (200 triệu đồng với Giải thưởng Hồ Chí Minh và 120 triệu đồng với Giải thưởng Nhà nước).
Nguồn: Vietnam+

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả