SpStinet - vwpChiTiet

 

Tối ưu hóa quy trình chuyển nạp gen đậu tương bằng cải tiến phương pháp lây nhiễm với Agrobacterium tumefaciens

Đề tài do TS. Trần Thị Cúc Hòa (Viện lúa ĐBSCL) thực hiện nhằm tối ưu hóa quy trình chuyển nạp gen ở đậu tương để làm cơ sở cho công tác tạo chọn các dòng đậu tương biến đổi gen ở Việt Nam.

Nghiên cứu được thực hiện với phương pháp nốt lá mầm qua trung gian vi khuẩn A. tumefaciens và thanh lọc bằng glufosinate trên giống đậu tương nhập nội Maverick. Tối ưu hóa đạt được bằng cải tiến khâu lây nhiễm với A.tumefaciens qua thử nghiệm 4 phương pháp lây nhiễm khác nhau.
Kết quả qua phân tích Southern cho thấy phương pháp lây nhiễm gây vết thương trong dung dịch lây nhiễm có A.tumefaciens, duy trì ở nhiệt độ 21 độ C trong thời gian đồng nuôi cấy (co-cultivation) 5 ngày cho hiệu quả chuyển nạp gen cao hơn so với các phương pháp lây nhiễm khác, với tần suất chuyển nạp gen đạt từ 2-6%. Phương pháp lây nhiễm này được đưa vào quy trình chuyển nạp gen ở đậu tương để nâng cao hiệu quả chuyển nạp gen phục vụ cho công tác chọn tạo giống đậu tương biến đổi gen ở Việt Nam.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 9/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả