SpStinet - vwpChiTiet

 

Tối ưu hóa quá trình thu nhận invertaza từ bã nấm men bia bằng phương pháp siêu âm

Nghiên cứu ứng dụng của siêu âm trong quá trình giải phóng enzym invertaza từ nấm men bia và ảnh hưởng của nó lên hoạt tính của enzym này nhằm tối ưu hóa điều kiện của quá trình siêu âm để có hiệu quả thu nhận invertaza cao nhất. Nhóm tác giả Đào An Quang, Mạc Xuân Hòa (Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh) và Trần Bích Lam (Trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh) thực hiện.

Invertaza (β-D-fructofuranoside fructohydrolase, E.C.3.2.1.26) là enzym xúc tác phản ứng thủy phân sucrose, sản phẩm tạo thành là hỗn hợp đường nghịch đảo gồm fructoza và glucoza theo tỷ lệ 1:1, có độ ngọt cao hơn sucroza và được sử dụng rộng rãi trong công nghệ sản xuất bánh kẹo, mứt, mật ong nhân tạo...

Invertaza thương phẩm hiện nay chủ yếu được thu nhận từ nội bào nấm men và nấm mốc thông qua quá trình phá vỡ tế bào. Qúa trình này có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp, trong đó, xử lý siêu âm là một phương pháp có nhiều triển vọng do giá thành thấp và không đòi hỏi thiết bị cũng như kỹ thuật thực hiện phức tạp.

Trong nghiên cứu này, huyền phù nấm men bia (S.carlsbergensis) được xử lý siêu âm phá vỡ tế bào để thu nhận invertaza nội bào. Điều kiện của quá trình siêu âm (tỷ lệ nấm men, công suất siêu âm và thời gian siêu âm) được tối ưu hóa bằng phương pháp bề mặt đáp ứng (Response Surface Methodology) nhằm thu được invertaza có hoạt tính riêng cao nhất.

Kết quả cho thấy hiệu quả thu nhận đạt cao nhất tại tỷ lệ nấm men 42%, công suất siêu âm 250W, thời gian siêu âm 8 phút với hoạt tính invertaza đạt cao nhất là 20,54 IU/mg protein. Có thể kết luận rằng phương pháp siêu âm là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả và có thể được ứng dụng rộng rãi trong việc thu nhận enzym invertaza từ bã nấm men bia.
 
MN (Nguồn: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 3+4/2014)

Các tin khác: