SpStinet - vwpChiTiet

 

Tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình tạo viên nhằm cải tiến công nghệ thức ăn nuôi tôm

Đề tài do ThS. Nguyễn Tiến Lực (Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II) và PGS.TS Lê Xuân Hải (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) thực hiện nhằm xác định mối quan hệ mật thiết giữa công nghệ và toán học thông qua bài toán tối ưu của công nghệ tạo viên thức ăn nuôi tôm.

Nhóm tác giả nghiên cứu những biến đổi công nghệ tạo viên kiểu ép trục vít của thức ăn nuôi tôm, nhằm xác định tổn thất trong chế biến về hàm lượng vitamin C và protein tan với ba yếu tố độ ẩm, bước vít, tốc độ quay trục vít.

Bằng phương pháp tối ưu hóa hàm đa mục tiêu, đã xác định được điều kiện công nghệ tối ưu cho quá trình tạo viên ép đùn kiểu trục vít với bước vít 55 mm, tốc độ quay trục vít 50 vòng/phút, độ ẩm nguyên liệu 33% sẽ cho hiệu suất hàm lượng vitamin C của viên thức ăn đạt 92,5% và hàm lượng protein tan đạt 64,4 µg/ml. Kết quả này cho thấy, mô hình toán đã biểu đạt khá rõ quá trình tạo viên thức ăn trong công nghệ ép đùn nhằm tạo viên thức ăn có chất lượng cao từ nghiên cứu thực nghiệm đến mô tả toán học. Đây là quá trình hệ dị thể đa phân tán điển hình, khá phức tạp xảy ra trong quá trình ép đùn.

LV (nguồn: TC NN&PTNT, 5/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả