SpStinet - vwpChiTiet

 

Toàn cảnh công nghệ thế giới năm 2010 (Phần 2)

10 sáng chế hữu dụng nhất năm 2010 từ Giải thưởng James Dyson
Những sáng chế công nghệ tiêu biểu của năm 2010 do Times bình chọn
10 đột phá công nghệ năm 2010 do Popular Mechanics bình chọn
10 công nghệ năm 2010 do GizMag bình chọn

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả