SpStinet - vwpChiTiet

 

Tòa nhà điện mặt trời nối lưới "Made in Vietnam"

Tòa nhà điện mặt trời nối lưới “made in VietNam” là công trình điện mặt trời (ĐMT) nối lưới thứ 3 ở Việt Nam (sau mái nhà ĐMT nối lưới của Bộ Công thương 3KWp và Trung tâm hội nghị quốc gia 154 KWp đều sử dụng thiết bị công nghệ CHLB Đức); là công trình ĐMT nối lưới quy mô công nghiệp đầu tiên của TP. HCM và là công trình ĐMT nối lưới “Made in Vietnam” 12,6 KWp dạng công nghiệp đầu tiên của cả nước (không kể công trình Villa ĐMT nối lưới thử nghiệm 2 KWp).

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả