SpStinet - vwpChiTiet

 

Toạ đàm trực tuyến: Nâng cao tiềm lực Khoa học và Công nghệ

Sáng 03/11/2010, Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ tổ chức toạ đàm trực tuyến: Nâng cao tiềm lực Khoa học công nghệ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững. Tham dự buổi tọa đàm có TS. Nguyễn Quân - Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ông Nguyễn Huy Hoàn – Phó vụ trưởng Vụ KH&CN – Bộ Công thương, ông Ngô Khánh Lân – Phó giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Phúc.

KH&CN được xem là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững. Trong những năm qua, hoạt động KH&CN đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ và tạo ra hướng phát triển mới cho lĩnh vực này đặc biệt trong quá trình đổi mới đất nước. Tuy nhiên, do điều kiện đất nước ta còn nghèo, cơ sở vật chất và đầu tư kinh phí cho hoạt động KH&CN còn hạn hẹp, nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện khi cơ chế quản lý kinh tế đang trong quá trình đổi mới và nhất là trước sức ép cạnh tranh trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế, hoạt động KH&CN còn đứng trước nhiều thách thức.
Buổi toạ đàm tập trung vào 3 chủ đề chính: Những thành tựu KH&CN nổi bật trong 5 năm từ năm 2006 – 2010 đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; những giải pháp nhằm nâng cao tiềm lực KH&CN quốc gia trong giai đoạn 2010 – 2015; vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chủ trì của các Bộ, ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.
Tại buổi toạ đàm, TS. Nguyễn Quân chia sẻ thành tựu KH&CN đã đạt được trong 5 năm qua: thành tựu đầu tiên phải kể đến là xây dựng cơ bản nền tảng khung pháp lý cho KH&CN. Bộ đã xây dựng và trình Quốc hội được 7 đạo luật quan trọng mà trong đó có những Luật mà không có nó thì khó có thể gia nhập vào WTO và nền kinh tế quốc tế như: luật sở hữu trí tuệ, luật chuyển giao công nghệ, luật tiêu chuẩn kỹ thuật, luật chất lượng sản phẩm hàng hoá, luật đo lường. Trong lĩnh vực điện tử, chúng ta đã thiết kế và chế tạo những hệ thống cần trục siêu trường, siêu trục để phục vụ cho các thuỷ điện. Chúng ta cũng chế tạo các vaccine trình độ cao. Trong lĩnh vực y tế, chúng ta thành công ghép tạng, ghép tim và làm chủ các công nghệ mạnh, công nghệ cao để sản xuất các mặt hàng phục vụ nền kinh tế. 
Với những thành tựu chúng ta đã đạt được các mục tiêu chiến lược KH&CN đến năm 2010. Trong thời gian tới, Việt Nam cần có những quyết sách đột phá về đổi mới thể chế kinh tế và đổi mới cơ chế quản lý KH&CN, có những biện pháp tăng cường tiềm lực KH&CN quốc gia thì mới có thể tránh được nguy cơ tụt hậu về KH&CN và tình trạng lệ thuộc vào nguồn công nghệ nhập khẩu.

QA (Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả