SpStinet - vwpChiTiet

 

Tọa đàm các Đầu mối Quốc gia về Cổng Trung tâm thương mại hóa và thông tin công nghệ và Viện ảo về Quyền Sở hữu trí tuệ tại Indonesia

Trong 02 ngày 07- 08/02/2013, tại Thành phố Jakarta, Indonesia, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Ấn Độ phối hợp với Văn phòng Thư ký KH&CN Khối ASEAN và Bộ Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia tổ chức cuộc Tọa đàm các Đầu mối Quốc gia về Cổng Trung tâm thương mại hóa và thông tin công nghệ (TICC) và Viện ảo về Quyền Sở hữu trí tuệ (VIIP).
  

Đây là Dự án hợp tác giữa Ấn Độ với các nước ASEAN cùng xây dựng Cổng điện tử Thông tin KH&CN như một Sàn giao dịch thông tin KH&CN và thông tin Sở hữu trí tuệ nhằm mục đích chia sẻ thông tin công nghệ, thông tin sáng chế, đồng thời xúc tiến chuyển giao công nghệ giữa các nước ASEAN và Ấn Độ.

Tại buổi Tọa đàm, đại diện của các nước ASEAN đã trao đổi rất sôi nổi về vai trò và ý nghĩa của Dự án này đối với sự phát triển chung của khối ASEAN và tập trung thảo luận phương thức triển khai Dự án như: nguồn lực, nội dung, kinh phí và thời gian thực hiện. Các đại biểu đã thống nhất một số vấn đề cần thiết như sau:

- Thống nhất khuôn khổ của hai cổng (TICC, VIIP): Mục đích, phạm vi, nội dung thực hiện, hưởng lợi…

- Các thành viên ASEAN sẽ cung cấp đầu vào cho 02 Cổng này. Kết nối và sử dụng hiệu quả đường link tích hợp với TICC và VIIP.

- Văn phòng Thư ký ASEAN và Tiểu ban SCIRT sẽ tập hợp phản hồi của các nước thành viên về nội dung và phương thức tham gia.

- Các nước thành viên sẽ cập nhật nội dung vào cuối tháng 4/2013

- Thông qua phiên bản cuối cùng của Cổng TICC, VIIP tại cuộc họp AIWGST ở Philippines từ ngày 24 - 25/5/2013

- Báo cáo cho ASEAN COST để thông qua phiên bản cuối cùng của 02 Cổng tại cuộc họp vào tháng 10/2013

- Khai trương Cổng TICC và VIIP ở cấp Lãnh đạo Bộ KH&CN trước Hội nghị thượng đỉnh giữa Ấn Độ - ASEAN COST vào tháng 11 hoặc 12/2013 tại Bruney.

Kết thúc cuộc Tọa đàm, Giám đốc Dự án của phía Ấn Độ đã cùng Văn phòng Thư ký ASEAN và toàn thể đầu mối quốc gia của các nước ASEAN nhất trí đánh giá Dự án xây dựng Cổng Trung tâm thương mại hóa và thông tin công nghệ và Viện ảo về Quyền Sở hữu Trí tuệ sẽ giúp cho việc trao đổi thông tin KH&CN, thông tin sáng chế trong các nước ASEAN và Ấn Độ sẽ được nhanh chóng, chuyên nghiệp hơn, đặc biệt 02 Cổng thông tin này sẽ góp phần hỗ trợ công tác xúc tiến chuyển giao công nghệ và hợp tác nghiên cứu KH&CN giữa các nước ASEAN và Ấn Độ.
 
Nguồn:  NASATI

Các tin khác: