SpStinet - vwpChiTiet

 

Tình trạng thiếu ôxy sau phẫu thuật tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể

Đề tài do tác giả Lê Lan Phương (khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) thực hiện nhằm đánh giá tình trạng thiếu ôxy trong 24 giờ đầu sau phẫu thuật tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể, mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ trước, trong và sau mổ với tình trạng thiếu ôxy sau mổ.

Nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 4/2004-12/2005 với 159 bệnh nhân được mổ tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể để vá lỗ thông liên thất, thông liên nhĩ, thay sửa van tim hoặc làm cầu nối động mạch chủ-vành.
Kết quả, tuổi trung bình của bệnh nhân là 41,92 ± 13,52, tuổi trên 40 chiếm 8,8%, 60 trở xuống chiếm 91,2%; suy tim độ I, II có 101 bệnh nhân (63,5%), suy tim độ III, IV có 58 bệnh nhân (36,5%); trung bình áp lực phổi tâm thu 46,45 ± 17,7 mm Hg; trung bình phân suất tống máu tâm thất trái 58,98 ± 8,57%. Chỉ số ôxy hoá (PaO2/ FiO2) tại các thời điểm sau kết thúc tuần hoàn ngoài cơ thể (T2), 30 phút sau khi về phòng hồi sức tim (T3), 24 giờ sau mổ (T4) tương ứng là 336,35 ± 93,14; 345,61 ± 74,06; 370,93 ± 69,5 và đều thấp hơn so với thời điểm sau khởi mê (T1): 452,82 ± 98,25, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01.
Tại các thời điểm sau mổ T2, T3, T4, tỷ lệ bệnh nhân có tình trạng thiếu ôxy tương ứng là 33,3%, 30,2%, 10,7% đều cao hơn thời điểm sau khởi mê T1 (5%), khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Gần như tất cả các bệnh nhân sau mổ tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể đều bị ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Có nhiều yếu tố nguy cơ của tình trạng thiếu oxy sau phẫu thuật tim như không có tưới máu phổi trong tuần hoàn ngoài cơ thể, không có thông khí trong tuần hoàn ngoài cơ thể, đáp ứng viêm hệ thống do máu tiếp xúc với bề mặt không có tế bào nội mạc trong tuần hoàn ngoài cơ thể, tăng nồng độ creatinine máu trước và sau mổ, thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể kéo dài, hút thuốc lá, tuổi cao, béo phì…
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả