SpStinet - vwpChiTiet

 

Tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi và kiến thức, thực hành nuôi trẻ của bà mẹ tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đề tài do các tác giả Phou Sophal, Trần Chí Liêm, Phạm Văn Phú, Phạm Duy Tường thực hiện nhằm mô tả tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Ba Bể, Bắc Kạn; đánh giá kiến thức, thực hành nuôi con của các bà mẹ tại địa phương này.

Nghiên cứu tiến hành với trẻ dưới 5 tuổi và các bà mẹ đang nuôi con dưới 5 tuổi tại Ba Bể, Bắc Kạn.
Kết quả cho thấy, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở cả 2 thể thấp còi và thiếu cân của trẻ ở Ba Bể, Bắc Kạn còn ở mức cao và rất cao (35,3%). Thực hành chăm sóc bà mẹ mang thai, cho con bú, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhìn chung đã có một số điểm mạnh: 80,8% phụ nữ mang thai đã đi khám thai, 76,4% uống viên sắt, 65,7% bà mẹ sau khi sinh đã cho trẻ bú trong vòng 1 giờ đầu tiên. Một số thực hành còn hạn chế: 47,9% bà mẹ khi mang thai vẫn ăn uống như bình thường, đặc biệt có trên 10% bà mẹ ăn giảm đi; còn một tỷ lệ cao (47,5%) số bà mẹ cho con ăn bổ sung sớm trước 4 tháng; hầu hết (94,5%) bà mẹ không biết sử dụng biểu đồ; một tỷ lệ lớn (64,7%) bà mẹ không biết cần tăng thêm bao nhiêu cân trong thời gian 9 tháng mang thai.
Từ đó, đề tài đưa ra khuyến nghị là: cần có một chương trình can thiệp giáo dục dinh dưỡng cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ tại Ba Bể, Bắc Kạn trên cơ sở thúc đẩy, nhân rộng những thực hành có lợi cho dinh dưỡng, sức khoẻ tại cộng đồng.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả