SpStinet - vwpChiTiet

 

Tính toán và lựa chọn thiết bị kích đẩy trong công nghệ kích đẩy ống thép (pipe jacking)

Trong công nghệ kích đẩy việc tính toán và lựa chọn thiết bị kích đẩy phù hợp đóng vai trò quan trọng đến sự thành công của công nghệ này đối với mỗi dự án cụ thể. Đề tài do TS Bùi Đức Chính thực hiện nhằm giới thiệu những kết quả nghiên cứu ban đầu về thiết bị kích đẩy.

Đề tài tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến lực kích đẩy, cách xác định lực kích đẩy và bố trí thiết bị kích đẩy trong các công trình ngầm đô thị ở TP.HCM. Các yếu tố ảnh hưởng có thể kể tới là : loại đất, nước ngầm và cao độ mặt nước ngầm, việc sử dụng chất bôi trơn, sự lệch hướng của đường ống trong quá trình kích đẩy, tần suất và thời gian ngừng kích đẩy. Vì thế khi lựa chọn và thiết bị kích đẩy có một số điểm chú ý: Tất cả các kích phải có cùng kích cỡ và có khả năng kích lớn hơn tải trọng kích ước tính; hệ thống kích thủy lực ở giếng kích phải có khả năng kích lớn hơn 20% so với lực kích tính toán lớn nhất để đẩy đường ống; hệ khung kích và tường tỳ kích phải được thiết kế đối với lực đẩy tối thiểu và lớn hơn 20% so với khả năng của kích thủy lực mà không bị dịch chuyển và hư hỏng đến các kết cấu vĩnh cửu cũng như các đường ống đã thi công trước đó; hệ phản lực phải được đặt chính xác vuông góc với phương kích; kệ thống kích phải đảm bảo phân bố đều áp lực lên kích phải đảm bảo phân bố đều áp lực lên đầu ống bằng việc sử dụng vòng đệm kích và các vật liệu đệm; hành trình của kích phải đồng bộ với chiều dài của đoạn ống và tốc độ đào của khiên.
Hiện nay việc xác định lực kích đẩy chủ yếu được thực hiện dựa trên các kết quả nghiên cứu thực tế của nước ngoài. Trong tương lai, công nghệ kích đẩy sẽ được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam.

BH (Theo Tạp chí GTVT, số 5/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả