SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ Khoa học và Công nghệ: kêu gọi ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiệt hại do động đất và sóng thần

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngày 17/3/2011, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Ban chấp hành Công đoàn Bộ KH&CN đã ra Lời kêu gọi ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiệt hại do động đất và sóng thần.
 

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN ủng hộ ít nhất một ngày lương cho nhân dân Nhật bản bị thiệt hại do động đất và sóng thần gây ra ngày 11/3/2011.
Lãnh đạo Bộ KH&CN và Ban chấp hành Công đoàn Bộ KH&CN đề nghị cấp uỷ Đảng, Chính quyền và các đoàn thể của các đơn vị khẩn trương vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình thực hiện Lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và thực hiện xong trước ngày 30/3/2011.
Số tiền ủng hộ, các đơn vị có thể trực tiếp ủng hộ đến các tổ chức đại diện của Nhật Bản tại Việt Nam và thông báo kết quả ủng hộ về Bộ KH&CN để tổng hợp hoặc ủng hộ thông qua đầu mối của Bộ KH&CN (Văn phòng Công đoàn Bộ).
 
TN (Nguồn: Công đoàn Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả