SpStinet - vwpChiTiet

 

Tính toán va chạm sử dụng kỹ thuật hộp bao theo hướng và ứng dụng trong tuyên truyền giao thông

Nhóm tác giả Đỗ Năng Toàn (Viện Công nghệ Thông tin), Nông Minh Ngọc (ĐH Thái Nguyên) trình bày kỹ thuật phát hiện va chạm dựa trên việc tính toán các hộp bao theo hướng (Oriented Bounding Boxes - OBBs) và có cải tiến để phát hiện va chạm.

Phát hiện va chạm là một trong những vấn đề trọng tâm của mỗi hệ thống thực tại ảo. Kỹ thuật phát hiện va chạm OBBs (sử dụng hộp bao theo hướng của đối tượng) tuy phức tạp nhưng lại cho sai số nhỏ hơn nhiều so với phương pháp khác. Nghiên cứu đã xây dựng phương pháp kiểm tra va chạm giữa hai hộp bao OBBs, phương pháp tính toán điểm va chạm và kỹ thuật phát hiện va chạm với các đối tượng di chuyển.

Kỹ thuật nghiên cứu sau đó đã được áp dụng vào hệ thống "Giúp bạn đi an toàn" - một hệ thống thực tại ảo mô phỏng các tình huống giao thông trong thực tế. Hệ thống sẽ hướng dẫn cách đi như thế nào để an toàn nhất trong tình huống giao thông cụ thể. Quá trình áp dụng cho thấy kỹ thuật OBBs đảm bảo các yêu cầu về tốc độ (tính thời gian thực) và đặc biệt là độ chính xác.

TN (nguồn: TC KH&CN - Chuyên san KHTN-Kỹ thuật, số 6/2014)

Các tin khác: