SpStinet - vwpChiTiet

 

Tính toán tường cọc bản có 1 neo, đầu tự do theo phương pháp cân bằng giới hạn và phương pháp đúng dần

Đề tài do tác giả Lê Văn Pha (UBND Q5, TP.HCM) thực hiện nhằm phân tích phương pháp tính tường cọc bản (TCB) có 1 neo đầu tự do bằng phương pháp giải tích kết hợp phương pháp đúng dần để giải hệ 2 phương trình với sự trợ giúp của các chương trình máy tính.

Cụ thể, đề tài tiến hành thử nghiệm bằng phương pháp tính toán TCB có 1 neo, đầu tự do theo phương pháp cân bằng giới hạn. Qua phân tích ưu nhược điểm của phương pháp giải đồ theo đề xuất của H.Blum, tác giả đề xuất phương pháp tính TCB có 1 neo, đầu tự do bằng phương pháp giải tích kết hợp với phương pháp đúng dần để xác định D(min), F, M(max). Phương pháp này có thể áp dụng cho trường hợp đất nền có nhiều lớp.
Trong thực tế, các công trình TCB có 1 neo, đầu tự do thường được xây dựng trong đất nền gồm nhiều lớp đất có đặc trưng cơ lí khác nhau và điều kiện làm việc phức tạp hơn. Bằng cách lập công thức tính toán và phương trình cân bằng tương tự, có thể lập chương trình để tính TCB một cách nhanh chóng và chính xác. Tác giả sử dụng ngôn ngữ Visual Basic 5.0, lập chương trình tính tự động để tính với đất nền có 8 lớp (có xét đến tải trọng tác dụng phân bố đều trên bề mặt, sự chênh lệch mực nước trước và sau tường).
Qua bài toán cụ thể cho thấy, phương pháp và chương trình tính TCB có 1 neo, đầu tự do do tác giả đề xuất cho kết quả chính xác, nhanh chóng. Phương pháp này thuận lợi cho việc tính toán các bài toán tổng quát hơn, nền nhiều lớp và có xét đến sự chênh lệch mực nước trước và sau tường.

BH (Theo Tạp chí Xây dựng, số 3/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả