SpStinet - vwpChiTiet

 

Tính toán thiết kế tối ưu bộ xúc tác trung hòa khí thải ba chức năng cho xe ô tô du lịch

Đề tài do PGS.TS Hoàng Đình Long (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội) thực hiện mô hình hóa tính toán thiết kế tối ưu bộ xúc tác trung hòa khí thải 3 chức năng của các xe du lịch.
Các mô hình tính toán được thiết lập có tính đến sự trao đổi nhiệt và các phản ứng oxy hóa và các phản ứng khử các thành phần độc hại của khí thải cũng như sự trao đổi chất trong bộ xúc tác.
Kết quả tính toán chỉ ra rằng, các bộ xúc tác một lõi truyền thống được thiết kế tối ưu cho chế độ làm việc toàn tải của động cơ thường phải cần tối thiểu 5 phút hâm nóng sau khi khởi động lạnh để đạt hiệu quả trung hòa 50% thành phần độc hại của khí thải. Bộ xúc tácc ải tiến được thiết kế tối ưu cho mọi chế độ làm việc của động cơ. Bộ xúc tác này gồm hai lõi, lõi ngắn ở phía trước và lõi dài hơn ở phía sau, cho phép rút ngắn thời gian hâm nóng xuống còn 2 phút (giảm 3 phút so với bộ xúc tác 1 lõi) để đạt hiệu quả trung hòa trên 50% thành phần phát thải độc hại. Kết quả là làm giảm được tới trên 50% thành phần phát thải độc hại trong giai đoạn khỏi động lạnh và chạy ấm máy so với sử dụng bộ xúc tác 1 lõi truyền thống.
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 6/2011) 
 

Các tin khác: