SpStinet - vwpChiTiet

 

Tính toán thiết kế bộ phận cung cấp dùng cho máy bón phân viên nén dúi sâu

Đề tài do tác giả Đỗ Hữu Quyết (Viện Đào tạo và phát triển công nghệ cơ điện, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) thực hiện nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm kết cấu mới của bộ phận cung cấp dùng cho các máy bón phân viên nén sử dụng viên phân mới.

Nghiên cứu tiến hành với bộ phận cung cấp trên máy bón phân sử dụng viên phân mới. Trong một số tính toán, giả định bộ phận cung cấp được lắp trên máy bón phân viên nén phục vụ canh tác cây lúa.
Trên cơ sở phân tích kết cấu các bộ phận cung cấp dùng trên các máy gieo hạt và các máy bón phân viên nén, đã đề xuất một kết cấu mới cho bộ phận cung cấp trên các máy bón phân viên nén dúi sâu nhằm khai thác triệt để lợi thế của viên phân thế hệ mới. Bộ phận cung cấp mới này được đề xuất kiểu trống quay có dạng hình côn hoặc hình trụ. Các thử nghiệm cho thấy, bộ phận cung cấp đề xuất có khả năng làm việc tốt, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, có khả năng ứng dụng cao trên các máy bón phân viên nén dúi sâu. Đã xác định được một số thông số cơ bản của bộ phận cung cấp làm cơ sở cho việc thiết kế bộ phận cung cấp kiểu mới trên các máy bón phân viên nén dúi sâu.

LV (nguồn: TC NN&PTNT, 8/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả