SpStinet - vwpChiTiet

 

Tính toán sa bồi trong thời gian thi công nạo vét kênh biển

Đề tài do TS Hà Xuân Chuẩn (Đại học hàng hải Việt Nam) thực hiện nhằm giới thiệu phương pháp tính toán lượng sa bồi trong thời gian thi công nạo vét kênh biển bằng tàu hút tự hành.

Tàu hút tự hành là phương tiện thi công nạo vét hiệu quả trên các tuyến kênh biển, các vùng biển hở nơi mà tàu hút không tự hành với hệ thống neo, tời cáp cồng kềnh không thi công được do điều kiện khách quan chi phối.
Qua phân tích sơ đồ dịch chuyển của tàu hút trên mặt cắt ngang và sơ đồ thi công hạ dần độ sâu của tàu hút tự hành, tác giả cho rằng, tính toán sa bồi trong thời gian thi công nạo vét khác với việc tính toán dự phòng cho sa bồi ở chỗ lượng sa bồi chỉ tính khi nạo vét tạo ra độ sâu mới. Khi thi công tàu hút vừa phải thực hiện nạo vét khối lượng theo mặt cắt hình học vừa phải nạo vét lượng sa bồi này để đảm bảo sau khi thi công luồng tàu đạt kích thước thiết kế.
Việc xác định hệ số sa bồi chính xác sẽ cho kết quả tính toán phù hợp. Điều này cũng có ý nghĩa lớn trong việc xác nhận khối lượng thanh toán cho các đơn vị thi công nạo vét, có thể thay thế cho các phương pháp truyền thống còn tốn công sức, gây nhiều tranh cãi như khảo sát, đo đạc khoang chứa.
BH (Theo Tạp chí GTVT, số 7/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả