SpStinet - vwpChiTiet

 

Tính toán khung thép có liên kết nửa cứng theo mô hình đàn – dẻo

Mô hình ứng xử liên kết theo EC3 được chia ra làm 2 trường hợp là có khung giằng và không có khung giằng. Nhóm tác giả gồm ThS Nguyễn Quốc Hùng (Công ty Kiểm định Sài Gòn), PGS.TS Nguyễn Tiến Chương (Viện KHCN Xây dựng) đã tiến hành xét ảnh hưởng của liên kết nửa cứng theo mô hình EC3 trong trường hợp khung không có giằng.

Đề tài đã tiến hành xét ma trận độ cứng phần tử dầm có liên kết nửa cứng, mô hình ứng xử liên kết nửa cứng khi tải trọng thay đổi. Sau đó xem xét bài toán tính khung thép có nửa cứng phi tuyến theo mô hình đàn – dẻo với các quy luật gia tải, dỡ tải thường gặp.
Kết quả phân tích cho thấy, khi các liên kết làm việc vượt quá giới hạn đàn hồi thì sự làm việc của kết cấu chịu tải trọng thay đổi có những đặc điểm riêng biệt. Đặc biệt là sự làm việc của các liên kết, sự tích lũy biến dạng dư và ứng suất dư trong kết cấu sau các chu trình gia tải và dỡ tải cũng như khi kết cấu chịu tải trọng lặp.

BH (Theo Tạp chí KHCN xây dựng, số 1/08)

 

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả