SpStinet - vwpChiTiet

 

Tinh thể lỏng phát sáng

Các tinh thể lỏng thường được sử dụng trong các màn hình để phân cực ánh sáng từ một nền backlight trắng. Nhưng nghiên cứu mới, của các nhà khoa học trường Đại học Hull, Anh cho thấy có thể khiến cho các tinh thể lỏng này phát ra ánh sáng khi bị kích thích điện.

Tinh thể lỏng từ lâu đã () được biết là có khả năng phát sáng quang hóa, khả năng phát ra ánh sáng khi tiếp xúc với các photon. Nhưng để các tinh thể lỏng phát ra ánh sáng khi bị kích thích điện, cần thiết phải cải thiện việc vận chuyển các hạt điện tích trong vật liệu. Nhóm nghiên cứu đã đạt được thành quả bằng cách sử dụng các tinh thể lỏng có chứa các chất hữu cơ có tên là aro-matics. Bằng cách cho các dung dịch của những chất này tiếp xúc với tia tử ngoại, những chất này hình thành nên các mạng polime hóa cố định, nối các tinh thể lỏng lại với nhau. Phụ thuộc vào việc khai thác tính chất hóa học chính xác, vật liệu lai thu được có thể được chế tạo để phát các bước sóng ánh sáng khác nhau, tương ứng với các màu khác nhau, khi được cung cấp một dòng điện. Sau đó, các tinh thể lỏng phát ra ánh sáng đỏ, xanh lá cây và xanh da trời có thể được sử dụng để tạo ra các cá thể pixel cho một màn hình OLED. Kelly cho biết, chúng cũng có thể được xếp chồng lên nhau để tạo ra ánh sáng trắng để sử dụng cho backlight của một LCD.
QT (theo NACESTI)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả