SpStinet - vwpChiTiet

 

Tính nhạy cảm với kháng sinh của Klebsiella SPP phân lập từ bệnh phẩm dịch ở Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 2/2007-8/2007

Đề tài do các tác giả Bùi Thị Mùi, Lê Công Dần, Đặng Thị Thu Hằng (Bệnh viện Nhi Trung ương) thực hiện nhằm tìm hiểu tỷ lệ nhiễm Klebsiella ở bệnh phẩm dịch; xác định tỷ lệ kháng sinh của các chủng này.

Nghiên cứu tiến hành với tất cả các bệnh phẩm là dịch của bệnh nhân khám và điều trị tại Viện Nhi Trung ương từ tháng 2/2007-8/2007.
Kết quả, có 2201 bệnh phẩm dịch, số chủng Klebsiella spp phân lập được là 291 chủng, chiếm tỷ lệ 13,22%, trong đó có 22,68% chủng Kebsiella spp có ESBL. Kebsiella spp là căn nguyên chủ yếu gây nhiễm khuẩn đường hô hấp (91,75%), nó đứng đầu trong các căn nguyên vi khuẩn đường hô hấp. Kebsiella spp đã kháng lại hầu hết các kháng sinh thông thường kể cả Cephalosposin III và IV với tỷ lệ 72% trở lên. Với Ampicillin và Cepholothin kháng tới 98,62% và 96,22%. Kebsiella spp chỉ còn đáp ứng tốt với Imipenrem và Ciprofloxacin.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả