SpStinet - vwpChiTiet

 

Tình hình xử lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi lợn: trường hợp huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Nghiên cứu do nhóm tác giả Cao Trường Sơn, Hồ Thị Lam Trà, trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội thực hiện tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nơi có tỷ lệ trang trại chăn nuôi phát triển mạnh trong những năm qua. Mục tiêu là đánh giá tình hình xử lý chất thải và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường, giúp phát triển bền vững mô hình trang trại chăn nuôi lợn.

Các trang trại lợn ở đây được thành lập chủ yếu trong giai đoạn 2000-2010 theo 4 kiểu hệ thống: VAC (Vườn cây - Ao cá - Chuồng lợn); AC (Ao cá - Chuồng lợn); VC (Vườn cây - Chuồng lợn) và C (hệ thống chỉ có chuồng lợn). Hình thức xử lý chất thải tại các trang trại này khá phong phú với tỷ lệ tương ứng là: cho cá ăn (52,38%); biogas (47,62%), bón cho cây (38,10%); ủ compose (9,52%)...

Nhìn chung các biện pháp xử lý đều phù hợp và hiệu quả, nhưng hạn chế là không xử lý được toàn bộ lượng chất thải phát sinh. Vẫn còn 28,57% trang trại thải bỏ chất thải ra ngoài môi trường mà không qua xử lý. Do đó, nhóm tác giả đề xuất các trang trại cần phối hợp sử dụng đồng bộ và đa dạng nhiều biện pháp xử lý chất thải cùng lúc nếu muốn đạt mục tiêu về môi trường và phát triển bền vững.
 
TN (nguồn: Tạp chí KH&CN - Chuyên san Nông, Y, Sinh, số 1/2014)

Các tin khác: