SpStinet - vwpChiTiet

 

Tình hình nhiễm và tính kháng kháng sinh của Streptococcus pneumoniae, Haemophhilus influenzae ở trẻ từ 2 tháng đến 60 tháng tuổi bị nhiễm khuẩn hô hấp dưới cấp tính tại khoa hô hấp – Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Đề tài do tác giả Trần Đỗ Hùng thực hiện nghiên cứu tình hình nhiễm và tính kháng kháng sinh của S. pneumoniae, H. influenzae ở đường hô hấp của trẻ dưới 5 tuổi tại Cần Thơ và độ nhạy cảm với kháng sinh của chúng.

Nghiên cứu tiến hành với 170 trẻ từ 2 đến 60 tháng tuổi được chẩn đoán nhiễm khuẩn hô hấp (NKHH) dưới cấp tính tại khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong thời gian từ 12/2006 - 06/2007. Bệnh phẩm lấy từ dịch nhầy mũi – họng của 170 trẻ, được phân lập vi khuẩn và làm kháng sinh đồ.
Kết quả cho thấy, tỷ lệ trẻ trai mắc bệnh NKHH dưới cấp tính cao hơn so với trẻ gái (55,3% so với 44,7%); tỷ lệ trẻ ở nông thôn mắc bệnh cao hơn thành thị (56,5% và 43,5%). Hai loại vi khuẩn thường gây NKHH dưới cấp tính là H. influenzae và S. pneumoniae. Lứa tuổi dễ NKHH dưới cấp tính là từ 2 - 24 tháng (trong nghiên cứu này, tỷ lệ trẻ từ 2 - 24 tháng tuổi mắc bệnh chiếm tỷ lệ 64,7%, cao hơn so với 35,3% ở trẻ từ 25 - 60 tháng tuổi).

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)

 

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả