SpStinet - vwpChiTiet

 

Tình hình mổ cấp cứu, tử vong, nặng về tại bệnh viện Việt Đức 15 ngày trước và sau thời điểm ban hành nghị quyết 32/2007/ NQ-CP

Đề tài do các tác giả Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Hàm Hội, Nguyễn Thái Minh, Nguyễn Tiến Quyết thực hiện nhằm đánh giá tình hình mổ cấp cứu, tử vong, nặng về tại bệnh viện Việt Đức 15 ngày trước và sau thời điểm ban hành nghị quyết 32/2007/ NQ-CP về các giải pháp cấp bách nhằm giảm thiểu tình hình tai nạn giao thông.

Một trong những biện pháp đó là việc ban hành nghị quyết bắt buộc tất cả những người tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy phải đội mũ bảo hiểm bắt đầu từ 6 giờ ngày 15/12/2007.
Nghiên cứu tiến hành thống kê tất cả các bệnh nhân tai nạn giao thông có sử dụng xe máy bao gồm các bệnh nhân được mổ cấp cứu, tử vong sau mổ cấp cứu, nặng về sau mổ cấp cứu, tử vong không mổ cấp cứu, nặng xin về không mổ cấp cứu.
Có 2 nhóm gồm 15 ngày trước nghị quyết 32 (vào mổ cấp cứu, tử vong, nặng xin về tại bệnh viện Việt Đức từ 30/11/2007 đến 6 giờ 15/12/2007) và nhóm 15 ngày sau nghị quyết 32 (vào mổ cấp cứu, tử vong, nặng xin về tại bệnh viện Việt Đức từ 6 giờ ngày 15/12/2007 đến 30/12/2007).
Kết quả, đề tài đã nghiên cứu 223 trường hợp tại bệnh viện Việt Đức 15 ngày trước và sau nghị quyết 32 liên quan đến đội mũ bảo hiểm với người sử dụng xe máy và kết luận: sau nghị quyết 32, tổng số bệnh nhân (mổ cấp cứu, tử vong và nặng về); tuổi 16-45; tỷ lệ nam giới; số lượng mổ cấp cứu; tử vong sau mổ cấp cứu; nặng về sau mổ cấp cứu; nặng về không mổ cấp cứu; số lượng cơ quan tổn thương trên một bệnh nhân giảm hơn trước nghị quyết 32. Sau nghị quyết 32, số bệnh nhân có tổn thương sọ não, hàm mặt giảm nhưng số bệnh nhân chấn thương cột sống và các cơ quan khác tăng hơn trước nghị quyết 32. Sau nghị quyết 32, số bệnh nhân mổ sọ não lồng ngực, mạch máu có tăng hơn trước nghị quyết 32. Tuy nhiên các sự khác biệt nêu trên chưa thấy có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu này chưa cho biết mức độ tổn thương nặng hay nhẹ đặc biệt đối với chấn thương sọ não cũng như cho phí điều trị trước và sau nghị quyết 32. Sẽ có nghiên cứu tiếp theo về mức độ nặng tổn thương và chi phí điều trị cho 2 nhóm.
LV (nguồn: TC Y học thực hành số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả