SpStinet - vwpChiTiet

 

Tính cân bằng nước cho nhu cầu sử dụng của các ngành kinh tế của hệ thống lưu vực sông Hương

Đề tài do PGS.TS Nguyễn Quang Trung (Viện khoa học thủy lợi) và tác giả Đinh Vũ Thanh (Vụ khoa học công nghệ và môi trường) thực hiện nghiên cứu tính cân bằng nước lưu vực sông Hương làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp khai thác sử dụng hiệu quả và bền vững.

Sông Hương đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn các di sản văn hóa và bảo vệ môi trường sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế. Lưu vực sông này có tài nguyên nước phong phú, địa hình dốc đã tạo ra tiềm năng thủy điện lớn ở vùng thượng nguồn các dòng sông. Đây là vùng phải chịu nhiều thiên tai, gây thiệt hại đến tài sản, con người và giảm năng suất cây trồng. Lượng nước điều tiết cho mùa khô nhỏ, vùng ven đấm phá dễ bị xâm nhập mặn gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp và các hoạt động dùng nước khác.

Nhóm tác giả đã tính toán các phương án sử dụng nước, vận hành của các hồ chứa với sự trợ giúp của mô hình Mike Basin. Mô hình này được sử dụng để tính toán cân bằng nước trên cơ sở lượng nước đến (mưa - dòng chảy) và lượng nước yêu cầu của các ngành kinh tế. Cơ sở toán học trong mô hình Mike Basin là tìm lời giải ổn định cho mỗi bước thời gian trên toàn hệ thống mạng lưới. Ưu điểm của Mike Basin là tốc độ tính toán rất nhanh.
Kết quả tính toán cho thấy, mô hình Mike Basin đã mô phỏng tốt các hoạt động dùng nước cũng như sự kết nối dòng chảy giữa dòng nhánh và dòng chính, mô phỏng được các phân quyền ưu tiên và vận hành hồ chứa. Mô hình này đảm bảo độ tin cậy để tính toán quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vự sông Hương.

BH (Theo NN&PTNT, số 4/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả