SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ Khoa học và Công nghệ tổng kết công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

Chiều ngày 08/9/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/1/2002 về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý. Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân tham dự và chủ trì Hội nghị.
  

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hoán- Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đặng Cao Đức- Trưởng phòng Cán bộ, Ban tổ chức của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đinh Chí Lợi- chuyên viên cao cấp Bộ Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo Bộ KH&CN, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Bí thư các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Bộ KH&CN,…
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã báo cáo kết quả thực hiện 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời gian qua của Bộ KH&CN. Theo đó, trong những năm gần đây, Lãnh đạo Bộ KH&CN đã mạnh dạn bổ nhiệm nhiều cán bộ trẻ giữ vị trí lãnh đạo ở các đơn vị. Trong số 135 cán bộ cấp Vụ do Bộ quản lý hiện nay có 1 cán bộ dưới 30 tuổi, 28 cán bộ có độ tuổi từ 30 – 40, chiếm tỷ lệ 21,4%. Đây cũng là nhân tố thuận lợi để đưa cán bộ trẻ tham gia với số lượng ngày càng nhiều hơn vào danh sách quy hoạch cán bộ, chuẩn bị đội ngũ kế cận trong tương lai. Cùng với đó, việc phát triển cán bộ nữ cũng được chú trọng, hiện có 20 cán bộ nữ trong tổng số cán bộ do Bộ quản lý, chiếm tỷ lệ 14,8%.
Bộ KH&CN cũng đã thực hiện luân chuyển 12 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ trong các đơn vị thuộc Bộ, 5 đồng chí từ các địa phương về Bộ, 9 đồng chí từ các ngành, lĩnh vực khác về Bộ và từ Bộ đến công tác tại các cơ quan khác.
Công tác bổ nhiệm, bố trí cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ thời gian qua đã thể hiện việc quy hoạch cán bộ tại Bộ KH&CN là bước chuẩn bị chu đáo đội ngũ kế cận có thể đáp ứng nhu cầu cán bộ kịp thời. Cụ thể, đồng chí Bộ trưởng mới được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm cùng với 3 đồng chí Thứ trưởng được bổ nhiệm năm 2010, 2011 thuộc danh sách quy hoạch chức danh Lãnh đạo Bộ. Trong số 37 đồng chí được quy hoạch vào chức danh Vụ trưởng và tương đương đã có 10 đồng chí được bổ nhiệm mới theo chức danh được quy hoạch. Trong 75 đồng chí được quy hoạch vào chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương đã có 16 đồng chí được bổ nhiệm mới theo chức danh được quy hoạch.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng, xét toàn diện từ nhiều góc độ, công tác quy hoạch cán bộ và luân chuyển cán bộ của Bộ KH&CN tương đối toàn diện và bước đầu đã thu hút được những kết quả tích cực, góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Theo Bộ trưởng, trước khi làm kế hoạch quy hoạch cũng như luân chuyển cán bộ, việc đánh giá cán bộ là khâu rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa có bộ tiêu chí cụ thể, rõ ràng để đánh giá nên việc đánh giá vẫn định tính, chung chung. Trong khi đó, yếu tố khó nhất trong đánh giá cán bộ là các số liệu thống kê cũng chưa được làm tốt. Vì thế, theo Bộ trưởng về lâu dài nếu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trước hết cần có hệ thống chỉ tiêu thống kê các hoạt động của từng cá nhân, tập thể để làm căn cứ, cơ sở cho việc đánh giá. Cùng với đó, vai trò của người đứng đầu đơn vị cũng hết sức quan trọng. “Muốn đánh giá cán bộ đúng và sát để không phải phân vân, đắn đo khi bổ nhiệm, cần làm tốt cả 3 nội dung này”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh.
Bộ trưởng cũng đưa ra các kiến nghị để có thể làm tốt hơn công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ như có những cơ chế chính sách phù hợp cho công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ; có chính sách cụ thể, rõ ràng đối với những người đi luân chuyển và sau luân chuyển để cán bộ ổn định tư tưởng và yên tâm làm việc;…
Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị coi công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ là công việc thường xuyên và chuẩn bị tinh thần làm quy hoạch cho giai đoạn mới. Với công tác quy hoạch cần phải đảm bảo 2 yếu tố là “động” (tức là 1 người có thể quy hoạch cho nhiều chức danh và ngược lại, thường xuyên cập nhật thông tin về cán bộ) và “mở” (tức là không khép kín trong nội bộ đơn vị của mình). Đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ sớm có công văn hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2015, 2015 - 2020 và nghiên cứu kế hoạch luân chuyển cán bộ cho phù hợp với đặc thù của Bộ và của ngành để tiếp tục phát huy tác dụng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực quản lý, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ KH&CN trong giai đoạn mới.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả