SpStinet - vwpChiTiet

 

Tìm thấy chìa khóa ham muốn tình dục ở phái nữ 

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng rằng hai hormon estrogen và progesterone ảnh hưởng đáng kể đến ham muốn tình dục của phụ nữ.
 

Theo nghiên cứu “nội tiết ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục theo chu kỳ kinh nguyệt", bởi Roney và Simmons, tạp chí nội tiết tố và hành vi, số 63 thì hai hormon estrogen và progesterone ảnh hưởng đáng kể đến ham muốn tình dục của phụ nữ. Hai hormonnày đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ mang thai và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt nhưng hóa ra chúng cũng có ảnh hưởng đến ham muốn tình dục.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập mẫu nước bọt hàng ngày từ 43 phụ nữ để kiểm tra hàm lượng hoóc môn, và viết báo cáo nhật ký hành vi tình dục của những phụ nữ này. Giáo sư James Roney, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi tìm thấy tín hiệu hai hoóc môn có tác động ngược lại trên động lực tình dục. Oestrogen có tác động tích cực, trong khi progesterone lại có tác động tiêu cực."

Ông giải thích rằng các hoóc môn có thể không có tác động trực tiếp nhưng có thể làm tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục, làm cho những phụ nữ cảm thấy mong muốn tình dục.

Nghiên cứu cũng tìm thấy rằng testosterone, các "hormone nam" dường như không đóng vai trò trong thúc đẩy ham muốn tình dục ở phụ nữ.
 
Nguồn: Elements

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả