SpStinet - vwpChiTiet

 

Tìm hiểu tình trạng loãng xương ở bệnh nhân nữ suy thận mạn tính bằng phương pháp Dexa

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Kim Thủy, Đào Thu Giang thực hiện nhằm tìm hiểu tình trạng loãng xương ở bệnh nhân nữ suy thận mạn tính bằng phương pháp Dexa.

Nghiên cứu tiến hành từ tháng 1/2007-10/2007 với 91 đối tượng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Qua nghiên cứu 60 bệnh nhân nữ được chẩn đoán xác định suy thận mạn so sánh với 31 người khỏe làm chứng, kết quả cho thấy, tỷ lệ thưa và loãng xương ở nhóm nữ suy thận mạn tăng có ý nghĩa so với nhóm chứng xảy ra ở cả 2 vùng cột sống (83,3% so với 43,3%) và cổ xương đùi (51,9% so với 27,5%) (p<0,05). Vị trí loãng xương: mật độ xương giảm chủ yếu ở vùng cột sống thắt lưng 3 (p<0,05), cột sống thắt lưng 4 (p<0,01); tổng mật độ xương vùng cột sống thắt lưng và hõm cổ xương đùi của nhóm nữ bị suy thận giảm có ý nghĩa so với nhóm chứng (p<0,01).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, 6/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả