SpStinet - vwpChiTiet

 

Tìm hiểu tình hình sinh đẻ và kết quả điều trị lao phổi mới phối hợp với thai nghén

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Nhiệm và Lê Ngọc Hưng (Bộ môn lao – ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm tìm hiểu tình hình sinh đẻ, kết quả điều trị lao phổi mới phối hợp với thai nghén tại Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Trung Ương và Hà Nội.

Nghiên cứu tiến hành với 56 bệnh nhân nữ lao phổi phối hợp với thai nghén, điều trị tại Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Trung Ương và Hà Nội từ năm 1997 đến 8/2006, gồm 35 bệnh nhân bị lao phổi trong thời kỳ mang thai và 21 bệnh nhân bị bệnh sau đẻ trong năm đầu tiên.
Kết quả về tình hình sinh đẻ và kết quả điều trị lao phổi ở bệnh nhân lao phổi mới phối hợp với thai nghén cho thấy, tỷ lệ đẻ thường chiếm đa số (80,4%), đẻ non thấp (3,9%); tỷ lệ tử vong sơ sinh (13,7%) cao hơn tỷ lệ tử vong chung thường gặp. Về kết quả đều trị, sau 2 tháng điều trị tấn công hầu hết các triệu chứng lâm sàng giảm ½; tỷ lệ âm hóa đờm 93,3%. Sau khi kết thúc điều trị, tỷ lệ khỏi bệnh 91,3%, thất bại 8,7%, có 5,4% trường hợp tử vong.

LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả