SpStinet - vwpChiTiet

 

Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến dị tật bẩm sinh

Đề tài do tác giả Lưu Thị Hồng (Trường ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm xác định một số yếu tố liên quan có thể ảnh hưởng gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi.

Theo đó, nguy cơ dị tật bẩm sinh của thai nhi gặp nhiều nhất ở những người mẹ trẻ ≤ 19 tuổi với OR=1 và sinh đẻ muộn ≥ 35 tuổi tuổi trở lên, có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Yếu tố môi trường sống của bố mẹ, bệnh tật của mẹ thai nhi có nguy cơ rõ rệt đến dị tật bẩm sinh cho thai nhi với OR từ 3,0 đến 302,05, có ý nghĩa với p<0,001. Tiền sử người mẹ đã có con bị dị tật bẩm sinh, trong gia đình có người bị dị tật bẩm sinh có nguy cơ rõ rệt đến dị tật bẩm sinh cho thai nhi với OR từ 29,9 đến 54,5.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, 7/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả