SpStinet - vwpChiTiet

 

Tìm hiểu kiến thức, những thuận lợi và khó khăn của người bệnh và cán bộ y tế cơ sở với chiến lược Dots tại tỉnh Ninh Bình

Đề tài do các tác giả Hà Nam Sơn và Lê Ngọc Hưng (bộ môn Lao – ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm tìm hiểu kiến thức, những thuận lợi và khó khăn của người bệnh và cán bộ y tế cơ sở với chiến lược DOTS (Directly Oberved Treatment Short Course: hóa trị liệu ngắn ngày có giám sát trực tiếp).

Nghiên cứu tiến hành với những bệnh nhân có chẩn đoán là lao phổi AFB (+) mới được theo dõi và điều trị tại 4 huyện gồm thị xã Ninh Bình, huyện Hoa Lư, Yên Khánh, Nho Quan, tuổi từ 16 trở lên đăng ký điều trị từ 1/12/2002 – 15/2/2004 được chia làm 2 nhóm: nhóm 1 (114 người bệnh và 97 cán bộ y tế cơ sở) thực hiện DOTS ngoại trú ngay từ đầu tại trạm y tế xã; nhóm 2 (116 người bệnh và 105 cán bộ y tế cơ sở) điều trị nội trú tấn công ngay từ đầu tại trung tâm y tế huyện.

Kết quả cho thấy, về kiến thức của người bệnh: tỷ lệ hiểu biết về việc cần phải xét nghiệm đờm 3 lần để kiểm tra và những thời gian cần phải xét nghiệm đờm kiểm tra còn thấp. Đa số người bệnh thấy việc điều trị ngoại trú có nhiều thuận lợi, tuy nhiên tỷ lệ sợ điều trị ngoại trú sẽ dễ lây cho người trong gia đình còn cao (79,6%). Kiến thức về DOTS của cán bộ y tế cơ sở rất tốt, đa số trả lời đúng các câu hỏi về DOTS, tỷ lệ > 80%. Tỷ lệ ủng hộ DOTS ngoại trú của cán bộ y tế cơ sở nhóm 1 cao (80,4%), đa số cho rằng DOTS ngoại trú rất tiện lợi cho bệnh nhân. Tuy nhiên còn 80,2% số cán bộ y tế còn sợ lây.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả