SpStinet - vwpChiTiet

 

Tìm giải pháp đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ

Thời gian qua, nhiều trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) trên cả nước đã có những hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ ở các địa phương. Tuy nhiên thực tế, nhiều trung tâm còn gặp phải không ít những khó khăn, vướng mắc…

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả