SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ Khoa học và Công nghệ gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí

Ngày 15/8/2012, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí. Tham dự buổi gặp mặt có Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.


Mục đích của buổi gặp mặt nhằm định hướng cho công tác tuyên truyền về các hoạt động của ngành và của Bộ KH&CN trong năm 2012, cũng như nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động truyền thông KH&CN.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh bốn lĩnh vực cần tập trung tuyên truyền trong năm 2012 là: Chiến lược phát triển KH&CN của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KH&CN; Đề án “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN”; Đề án “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Công tác truyền thông có vai trò rất quan trọng đối với KH&CN. Truyền thông góp phần làm cho mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội hiểu rõ tầm quan trọng của KH&CN trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả của hoạt động KH&CN. Do hoạt động khoa học có những đặc thù riêng (tính mạo hiểm, độ trễ, tính thực tiễn) nên nếu không nhìn nhận KH&CN theo 3 đặc thù này thì rất dễ đánh giá về KH&CN một cách sai lầm. Chính vì vậy, cần có sự chung tay của các cơ quan thông tấn, báo chí để đẩy mạnh công tác truyền thông KH&CN trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đã chia sẻ những giải pháp nhằm phát huy và tăng cường hơn nữa vai trò của truyền thông đối với sự phát triển KH&CN, công tác thông tin, tuyên truyền về điện hạt nhân ở Việt Nam,… một cách hiệu quả nhất trong thời gian tới.
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả