SpStinet - vwpChiTiet

 

Tiết kiệm với máy nước nóng năng lượng mặt trời

Nhiều người thường phân vân trước cái giá đầu tư ban đầu cho máy nước nóng năng lượng mặt trời (gọi tắt là MT). Hãy xem bảng tính toán chi phí đun nước cho một gia đình để yên tâm khi quyết định sử dụng MT thay cho máy nước nóng dùng điện.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả