SpStinet - vwpChiTiet

 

Tiết kiệm năng lượng với hỗn hợp môi chất lạnh không đồng sôi và các khả năng khác

Đề tài do ThS. Trương Minh Thắng (ĐH Giao thông vận tải) thực hiện giới thiệu về đặc điểm của hỗn hợp môi chất lạnh không đồng sôi và ứng dụng của nó trong kỹ thuật lạnh như khả năng điều chỉnh năng suất lạnh và tạo ra độ lạnh sâu chỉ dùng một máy nén một cấp, đặc biệt là khả năng tiết kiệm năng lượng của hỗn hợp môi chất lạnh không đồng sôi trong chu trình máy lạnh hoạt động theo nguyên lý của chu trình Lorenz.

Theo đó, hỗn hợp môi chất lạnh không đồng sôi hiện nay tỏ ra có tính ưu việt rất cao và phù hợp với xu hướng phát triển của ngành kỹ thuật lạnh trên thế giới. Điều này thể hiện ở một số điểm như khả năng thích ứng của nó khi thay thế vào hệ thống đang sử dụng các loại môi chất lạnh đơn chất như R1407C, R410A đều có thể thay vào hệ thống thiết bị đang sử dụng R22… Hỗn hợp môi chất lạnh không đồng sôi có tính linh hoạt trong quá trình trao đổi nhiệt và nhờ đó nó có khả năng tiết kiệm được năng lượng khá tốt. Tuy nhiên cần phải có những nghiên cứu thực nghiệm một cách cụ thể trên mô hình thiết bị thực tế để rút ra được những kết luận một cách chính xác hơn.
 
LV (nguồn: TC KH&CN Nhiệt, 3/2009)

Các tin khác: